zdraveida.com © 2019

Slider

Медитативни практики

В тишната се раждат отговори Медитативните практики ни помагат да се свържем по-дълбоко със себе си, да опознаем вътрешния си аз. Медитативното състояние е  състояние на себенаблюдение. От тази позиция…

Кратки подходи в психотерапията

„Човекът е напълно човек, само когато играе.“ Кратките подходи в психотерапията са ориентирани към директното разрешаване на житейски задачи и проблеми без излишното анализиране и говорене на психоаналитичния модел, който…

Хипнотерапия

Ключът към нашия потенциал Хипнотерапията е форма на терапия за препрограмиране на подсъзнанието към желан резултат. В състояние на хипноза нашето тяло и съзнание са в повишено състояние на възприятие…

Кранио-сакрална терапия

Отново в хармония с ритъма на природата Кранио-сакралната терапия е деликатна техника за работа с тялото чрез леки докосвания. Изхождайки от името хората смятат, че се отнася само до главата…

Боуен терапия

Колкото по-малко – толкова по-добре. Единствената задача на техниката боуен е да въведе тялото ви в състояние на почивка и самовъзстановяване. С деликатните боуен движения тялото преминава от състояние на…

Психобиология

„Всичко осъзнато престава да бъде наша съдба.“ Психобиологията разглежда човека цялостно – в неговото триединство на съзнание, подсъзнание и тяло. Болестта произтича от специфична реакция към силно стресиращо изживяване в…